Sjekk ut spennende stillinger i Zegeba

 

Prosjektleder Digitalisering

Til vår Service og Leveranseavdeling søker vi en initiativrik person med teknisk kompetanse og erfaring fra driftsprosjekt og implementering av modulbasert programvare. Du vil jobbe aktivt både med nye kunder og oppfølging av eksisterende kunder.

Se stillingsannonse på finn.no: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=165890723

 

Systemutvikler i Bergen

Vi søker systemutvikler med kompetanse og erfaring innenfor utvikling av skybasert programvare. Arbeidssted vil fortrinnsvis være Bergen, eventuelt Ålesund. Stillingen gir en unik mulighet til å være med å forme et innovativt kompetansemiljø og jobbe med spennende teknologier.

Se stillingsannonse på finn.no: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=165409646

 

Om Zegeba

Zegeba AS er et innovativt programvareselskap etablert i 2014, med hovedkontor i Ålesund. Zegeba leverer en plattform for digitalisering av arbeidsprosesser og alle typer og størrelser av skjemaer, sjekklister, inspeksjoner og rapporter via app, mobil, nettbrett eller web. Bedrifter kan raskt digitalisere sine arbeidsprosesser på en enkel, intuitiv og effektiv måte. Norske og internasjonale selskap bruker Zegeba’s digitaliseringsteknologi for tidsbesparende og effektiv samhandling, datafangst og rapportering.

 

ENGLISH

Check out exciting job opportunities in Zegeba

Project Manager

For our service and delivery department, we are looking for a customer-oriented and engaged person with technical expertise and experience in project management and implementation of module-based software. You will work actively with both new customers and follow-up of existing customers.

See job post at finn.no: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=165890723

System Developer

We are looking for a system developer with expertise and experience in developing cloud-based software. The place of work will preferably be Bergen, possibly Ålesund

See job post at finn.no: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=165409646

 

About Zegeba

International enterprises and organizations use Zegeba’s innovative digital data solutions for time-saving and effective collaboration, reporting and data capture. Zegeba is a unified digital solution for all types and sizes of forms, tasks, reports, inspections, multimedia and data capture in general on apps, mobile, tablet or web. Zegeba works both online and offline, and thereby empowers happy workers around the world every day!