Sjekk ut spennende stillinger hos Zegeba

 

Seniorutvikler og teamleder

Vårt team av utviklere er voksende og med det ser vi behov for en seniorutvikler som kan lede og følge opp det daglige arbeidet og samtidig bidra aktivt i utvikling av programvare. Stillingen gir en unik mulighet til å være med å forme et innovativt kompetansemiljø og jobbe med nye spennende teknologier.

Se stillingsannonse for seniorutvikler og teamleder på finn.no: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=16005229

 

Om Zegeba

Zegeba AS er et innovativt programvareselskap etablert i 2014, med hovedkontor i Ålesund. Zegeba leverer en plattform for digitalisering av arbeidsprosesser og alle typer og størrelser av skjemaer, sjekklister, inspeksjoner og rapporter via app, mobil, nettbrett eller web. Bedrifter kan raskt digitalisere sine arbeidsprosesser på en enkel, intuitiv og effektiv måte. Norske og internasjonale selskap bruker Zegeba’s digitaliseringsteknologi for tidsbesparende og effektiv samhandling, datafangst og rapportering.

 

ENGLISH

Check out exciting job opportunities in Zegeba

Senior developer and Team lead: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=160052292

 

About Zegeba

International enterprises and organizations use Zegeba’s innovative digital data solutions for time-saving and effective collaboration, reporting and data capture. Zegeba is a unified digital solution for all types and sizes of forms, tasks, reports, inspections, multimedia and data capture in general on apps, mobile, tablet or web. Zegeba works both online and offline, and thereby empowers happy workers around the world every day!