Share

«Felles for brukerne av systemene våre i Etiopia og storkundene våre her i Norge, er at kravene som stilles til stabilitet, at ting skal fungere optimalt når som helst og hvor som helst, er like høye. Zegeba har hele tiden hatt sluttbrukeren i hovedfokus og har måttet ta utgangspunkt i at de digitale løsningene skal fungere uten Wifi og Internett. Det er ikke vanskelig å forestille seg at en reisetekniker, maritim bransje og bedrifter som har ansatte fordelt over flere land, setter pris på at IT-systemet er til å stole på, uavhengig av internettilkoblingen på stedet man befinner seg.»