Share

Rostein bruker Zegeba Digital for datafangst ombord på brønnbåtene sine. Datafangsten er relatert til de forskjellige jobbene og leveransene som de utfører. Jobbene utføres til sjøs og ofte på oppdrettsanlegg der det er liten eller ingen nettverkstilgang. Ved bruk av Zegeba Digital kan mannskapet likevel registrere viktige data for rapportering og analyse.