Share

Zegeba har erfaring med å bistå både små og store verft, i tillegg til utstyrsleverandører, med å forbedre det operasjonelle arbeidet med en hel-digital løsning. Det er store mengder oppgaver, informasjon og data som skal formidles og deles. Dette må håndteres på en god måte både når arbeidet skal planlegges, under utførelse, og i etterkant med kontinuerlig fokus på status og grad av ferdigstilling. Zegeba er en plattform laget for å effektivisere arbeidsaktivitetene knyttet til skipsbygging og håndtering av all dokumentasjonen. Zegeba hjelper deg med å oppnå en helhetlig strategi knyttet til datahåndtering for å forbedre arbeidsprosessene og lykkes med overgangen til en komplett digital arbeidsflate.

Med Zegeba kan du ha alle oppgaver med de relaterte sjekklister og tegninger tilgjengelig, også når det ikke er nettverksdekning. De som administrerer arbeidet kan definere oppgaver frem i tid og fortløpende justere det planlagte arbeidet f.eks. FAT, HAT og SAT for et fartøy. Både maler av sjekklister og de utfylte sjekklistene er versjonshåndtert slik at en har kontroll på versjoner og tidspunkter for disse. En ny versjon med endringer kan utarbeides mens den forrige versjonen er i bruk, og når ny versjon publiseres vil denne automatisk distribueres til alle enheter (nettbrett, mobil eller PC) og bli den gjeldende versjonen av malen. Alt blir håndtert sømløst slik at det er enkelt både for de som administrerer, og for brukerne som skal utføre dokumentasjonsarbeidet når jobben utføres.

Inspektører og representanter fra klasseselskapene, eiere og verft kan alle samarbeide og dokumentere sine funn og håndtere oppfølging av merknader og avvik. Rapporter og data kan integreres med andre kjernesystemer i organisasjonen via API.

Zegeba fungerer både online og offline for å unngå avbrudd og forsinkelser i arbeidet.

Alle data fra appen vil synkroniseres til Zegeba online Dashboard for oversikt og kontroll på detaljer og status. Det er også mulig å koble til en analyseapplikasjon som for eksempel Microsoft Power BI eller andre applikasjoner.

✓ effektiv planlegging og administrasjon av oppgaver og data
✓ smart håndtering av anmerkninger og avvik
✓ bilder og kommentarer legges ved per sjekkpunkt
✓ oppfølgingslister over gjenstående arbeid (anmerkninger som må lukkes)
✓ umiddelbar dataflyt fra utfylling av sjekklister til visninger i Zegeba Dashboard
✓ digital rapport klar umiddelbart for godkjenning eller sendes en tredjepart
✓ forbedret datakvalitet og dokumentasjon
✓ innsikt og kontroll på status

Bestill et møte med oss hvis du ønsker å vite mer om hvordan Zegeba kan tilføre dere verdi, og hvordan digitale verktøy er et viktig konkurransefortrinn fremover
– klikk på knappen nedenfor!