ZEGEBA’S VISJON

 

“Zegeba empower people to reach their goals
by making data driven collaboration
easy and accessible to everyone everywhere”

Starten

Det hele startet da grunnleggerne av Zegeba arbeidet med forskning og utvikling i 13 år ved Universitetet i Bergen og bidro til banebrytende løsninger for datafangst relatert til internasjonal forskning. Denne erfaringen resulterte i dyp kunnskap om komplekse problemstillinger knyttet til offline datafangst og lagring, synkronisering av data og versjonering, i tillegg til device management. Zegeba ble etablert som selskap i 2014.

Navnet Zegeba stammer fra det gamle afrikanske Amhariske språket og betyr «nedtegnelse av en hendelse». Navnet refererer til produktet Zegeba, som hjelper selskaper å registrere og holde oversikt over virksomhetens forretningskritiske informasjon, data og hendelser.

Zegeba ønsker å bidra til at bedrifter og arbeidstakere enkelt kan transformere sine arbeidsprosesser til et full-digitalt format for å øke virksomhetens konkurranseevne og forbedre hverdagen til arbeidere over hele verden.