Share

Zegeba brukes til å holde kontroll over fremdriften ved igangkjøring og oppstart av leverte maskiner på kundens lokasjon. Dashboards og rapporter gjør det mulig for prosjektlederne i Laader Berg å alltid være oppdaterte og ha kontroll på aktiviteter og ressurser i de forskjellige stadiene av prosjektene.

Laader Berg har utviklet en ny tjeneste; vurdering av kundenes maskiner på stedet, alt håndtert av Zegeba Digital. Nivået på detaljer og kompleksitet i slike vurderingsprosedyrer håndteres på den mest effektive måten ved enkel logging av data, bilder, merknader og status, og alt presenteres effektivt i en detaljert og samlet rapport.