Share

Før Archer tok i bruk Zegeba, tok arbeidsprosessene mye lengre tid. Med manuelle utfyllinger på skjema som måtte scannes og sendes på e-post.

-Før Zegeba måtte vi:

  1. Printe ut sjekklisten
  2. Utføre sjekklisten i papirformat
  3. Levere inn til leder for godkjenning/signering
  4. Leder måtte scanne sjekklisten inn
  5. Sjekklisten måtte lastes opp og lagres i Sharepoint

Archer startet å bruke Zegeba på et enkelt arbeidsområde, og etter hvert så de at de kunne bruke Zegeba på flere måter. Og nå bruker de Zegeba også til å lage bestillingslister for utstyr og verktøy.

-Hovedområdet hvor vi bruker Zegeba er digitale sjekklister, utsjekklister av verktøy på land og på hav. Vi har mange forskjellige sjekklister på tablet, og noen pakkelister med over 100 serienummer registrerer vi ved bruk av PC, forklarer Laimis Ciuras, Technical Support Coordinator i Archer.

I bedriften har Zegeba bidratt med først og fremst å effektivisere arbeidsprosessen. Terskelen for å gå til Zegeba og åpne opp systemet er veldig liten.

-Tidligere kunne vi oppleve at det var vanskelig å tyde hva som stod på sjekklistene grunnet ulike håndskrifter, men nå når vi bruker Zegeba har kvaliteten gått opp og brukervennligheten ved utfylling av sjekklister er veldig bra. Tilbakemeldingene fra de ansatte er utelukkende positive og de opplever en enklere arbeidshverdag etter de tok i bruk Zegeba som arbeidsverktøy.

Zegeba er i bruk av verkstedpersonell, logistikk og operasjonsplanleggerne på land. Offshore benyttes Zegeba av hele crewet, lagleder, senior operatør og operatør.